RASPORED IGRE ZA MASTERS

RASPORED IGRE ZA MASTERS

RASPORED IGRE ZA MASTERS

Golf Asocijacija objavila je konačan raspored za MASTERS 2012 godine.

U 10 sati igraju: Jasmin Selmanagić, Ešref Salković, Nedim Ćehajić i Igor Baroš.

u 10:10: Samir Smajić, Asim Omanić, Ivan Ivanković, Adnan Novo.

10:20 startuju: Zoran Palameta, Bahrudin Zjajo,Nevenko Ćuk

u 10:30 :  Goran Radonjić, Ante Kolobarić i Damir Bilalagić

u 10:40: Adnan Srna,  Mario Mandurić i Fadil Omerspahić

i 10:50 Lamija Ćehajić, Ena Smajić, Zlata Mušić i Anita Selmanagić

Naredne dane raspored će biti po rezultatima iz predhodnog dana. Svim učesnicima Golf Asocijacija Bosne i Hercegovine želi dobru igru.

Share: