U Sarajevu održan sastanak vlasnika terena sa trenerima

U Sarajevu održan sastanak vlasnika terena sa trenerima

U Sarajevu održan sastanak vlasnika terena sa trenerima

Na sarajevskom golf terenu organiziran je sastanak na kojem su prisustvovali vlasnik golf terena VF Jasmin Selmanagić, dugogodišnji trener Dejan Šaran, rukovodilac juniorskog pogona golf kluba Sarajevo Igor Baroš i treneri sa IGF licencama Adnan Novo, Sanjin Radonja, Albin Pelak i Ena Smajić. Tema razgovora je bila izmjena Pravilnika o dozvoli za igranje koja je sada u proceduri na nivou Upravnog odbora GSBiH, ali i statusima trenera kao i obaveze i ingerencije.
Svi su se složili da nedostatatak komunikacije  i nepoštivanje pravilnika nije put za razvoj golfa što je i ključ malih nesporazuma koje su se dešavale u Sarajevu.

Vlasnik terena Jasmin Selmanagić jasno je stavio do znanja da je igralište baza za trenere a da klub odlučuje samo kada su u pitanju redovni treninzi juniora. Golf igralište odlučuje tko će biti trener na igralištu i pod kojim uslovima, naravno podržavajući Pravilnik i licence trenera.
Ukoliko se usvoji Pravilnik o dozvoli za igranje, golf u BiH će dobiti novog trenera koji može da radi kurs golfa za osobe starije od 18 godina i koji ima odobrenje od matičnog igrališta. Poslije Urbana Legata, Dejana Šarana, Harisa Đerzića i Adnan Novo će raditi kurs golfa za sve buduće golfere ali određeni vremenski period učenici Adnana će polagati teorijski dio i praktični ispit kod Dejana Šarana po već ustaljenoj metodi. Adnan Novo ima licencu II level IGF-a.
Treneri I levela (Albin Pelak, Ena Smajić i ostali sa I levelom) mogu da rade sa djecom i poslije 50 sati treninga sa juniorima uz verifikaciju od golf kluba i naravno uz odobrenje golf igrališta, mogu davati prvih 5 časova golf obuke za nove golfere starije od 18 godina.

Svi golferi koji žele časove, akademije, kurseve golfa morat će se prvo javiti na recepciji golf igrališta VF i odrediti s kojim trenerom žele da rade i u ovom dogovoru golf klub nema nikakvih ingerencija. 

Golf igralište želi da zaštiti trenere i da treneri rade svoj posao, ali da nastave da se edukuju jer je to osnova daljeg razvoja.

Ukratko, kada se usvoji Pravilnik o DI na nivou BiH na golf terenu u Sarajevu Dejan Šaran i Adnan Novo će davati golf kurs za nove golfere s tim da će svi budući golferi polagati kod Dejana Šarana, a Albin Pelak i Ena Smajić će moći održati 5 prvih časova od 14 časova koliko traje golf kurs.
Za sve gore navedene trenere preporuka je da sto više rade sa juniorima i da u tim časovima nema ograničenja kao ni ograničenja broja sati.

Dogovorene su i neke aktivnosti ali da sačekamo "potvrdu" o usvajanju Pravilnika o Dozvoli za igranje na nivou Bosne i Hercegovine i čim se usvoji Pravilnik Bosna i Hercegovina će dobiti 4-tog trenera za obuku novih golfera.

Početkom aprila zakazan je novi sastanak.

Share: