Krajnji rok za prijavu 8.10.do 18 sati

Krajnji rok za prijavu 8.10.do 18 sati

Krajnji rok za prijavu 8.10.do 18 sati

Golf Asocijacija Bosne i Hercegovine napominje sve učesnike MASTERSA 2011 da je krajnji rok za prijavu 8.10.2011 godine do 18 sati. Svi učesnici, odnosno plasirani u MASTERS moraju izvršiti prijavu do navedenog roka. Poslije datuma krajnjeg roka za prijavu igrači se neće moći prijavljivati i smatrat će se da igrač ne želi ili je spriječen da učestvuje na MASTERS-u 2011 godine.

Način prijave je putem ID kartice Golf Asocijacije BiH, odnosno putem www.bhgolf.ba ili na recepciji igrališta VF u Sarajevu. U slučaju bilo kakvih problema možete se prijaviti i na mail [email protected].

Svim učesnicima MASTERS-a 2011 želimo dobru igru.

Share: