SRIJEDA DAN ZA HCP!

SRIJEDA DAN ZA HCP!

SRIJEDA DAN ZA HCP!

Golf Asocijacija Bosne i Hercegovine i Golf igralište VF-a u Sarajevu organiziraju svake srijede sa početkom u 15 sati, Extra Day Score odnosno Dan za Handicap, a prema Pravilniku Evropske Golf Asocijacije kao i Pravilniku Golf Asocijacije Bosne i Hercegovine.

U praksti to znači, prijavite se u utorak (24 sata prije EDS-a) putem Prijava na www.bhgolf.ba/raspored_turnira/prijava  ili na recepciji igrališta. Jedini uslov je da ima minimalno 3 igrača. Igra se stableford Netto. Predaju se kartice i igra važi za spuštanje i podizanje osobnog HCP-a.

Grupe određuju pristigle prijave kao i igralište.

Rezultati će biti objavljeni na službenim stranicama GABIH-a, odnosno na www.bhgolf.ba/rezultati

 

Šta je "Extra Day Score" prema Pravilniku EGA?

Prevedeno iz Pravilnika, „poseban dan za rezultat“ je stableford rezultat koji predloži igrač u skladu s uvjetima za dobivanje handicapa koji nije dobiven na službenom natjecanju a u skladu je s ostalim pravilima EGA handicap sustava

Samo igrači s točnim EGA handicapom u kategoriji 2 do 5 (igrači iznad 4,4 HCP-a) mogu predati rezultat posebnog dana za rezultat za promjenu handicapa

 

Rezultat posebnog dana računa se za promjenu handicapa ako je igrač prije runde prijavio svoje ime na listu za EDS vrednovanje. Njegova prijava mora posjedovati sve podatke koje zahtijeva nacionalna asocijacija  ( npr. Datum, ime scorera, točan igrajući handicap, članski broj)

Ako igrač nakon što se je prijavio za EDS, ne preda svoju rezultatsku karticu do dogovorenog roka, tada se zbog vođenja handicapa, njegov rezultat prijavljuje kao „nedovršena runda“ ( no return) i kažnjava se sukladno pravilniku nacionalne asocijacije.

 

Dobru igru na EDS-u.

Share: