Golf Klub Sarajevo

Golf Klub Sarajevo

Golf Klub Sarajevo

Golf Klub Sarajevo osnovan je 2003 godine pod nazivom VF golf klub. U 2007 godini dolazi do promjene imena u Golf Klub Sarajevo. Predsjednik kluba izabran 2012 godine je g-din Bahrudin Zjajo a sekretar kluba je Jasna Šahbegović.

Kontakt

Adresa: Slatina bb, Sarajevo Telefon: -
Država: Bosna i Hercegovina E-mail: [email protected]
Web: http://www.golfsa.ba Kontakt osoba: g-din Bahrudin Zjajo
Share: