Nastavlja se obrazovanje golf trenera u BiH

Nastavlja se obrazovanje golf trenera u BiH

Nastavlja se obrazovanje golf trenera u BiH

U Sarajevu je odrzan seminar za trenere 1. i 2. nivoa po IGF ( International Golf Federation) pod pokroviteljstvom Olimpijskog komiteta i uz podršku Golf Saveza Bosne i Hercegovine.

Ekspert ispred IGF za edukaciju trenera u golfu slovenac Uroš Gregorić ponovo je boravio u Sarajevu kako bi nastavio sa edukacijom trenera golfa u Bosni i Hercegovini. 

Na kursu za 1 nivo su bili: Tiho Parlov, Ena Smajić, Adnan Novo, Sanjin Radonja, Igor Baroš i Amer Kapetanović dok su na drugom levelu učešće uzeli još: Haris Djerzić, Albin Pelak, Nadan Šaran, Adnan Šabanović i predstavnik Crne Gore Aleksandar Veljović.

Na predavanjima je bio i Dejan Šaran, član PGA, koliko mu je vrijeme dozvoljavalo kako bi bio od pomoći budućim trenerima golfa.

Edukacija će se nastaviti u maju 2023 godine kada će se polagati za 2 nivo a oni sa prvog nivo će slušati predavanja 2 nivoa.

Zanimljivo je da su na sastanku sa Urošem, predsjednik GSBiH Jasmin Selmanagić i selektor reprenzentacije Dejan Śaran razgovarali o suradnji na nivou reprenzentacija što bi moglo donijeti značajan napredak u budućnosti kada su u pitanju reprenzentativne selekcije.

Kakve će biti ingerencije i zadużenja trenera po klubovima ostaje da se vidi u narednom periodu ali svi dobro znamo da bez edukacije i profesionalizma nema razvoja.

Odgovore na sva pitanja ćemo dobiti u narednoj godini ali za razvoj golfa u Bosni i Hercegovini je veoma važna edukacija kako trenera tako i golfera. U ostalom edukacija je važna za sve pore u BiH. Znanje i ljudi su prvi resursi društva a to ne smijemo zaboraviti. Novac i materijalno bogatstvo je na 5. i 6. mjestu. 

Share: