Redovna Skupština GS BiH

Redovna Skupština GS BiH

Redovna Skupština GS BiH

Na osnovu člana 24. Statuta Golf saveza Bosne i Hercegovine, SAZIVAM V redovnu sjednicu Skupštine Golf saveza Bosne i Hercegovine koja će se održati dana 16.02.2021 godine u prostorijama VF Golf klub na Betaniji, Slatina bb, sa početkom u 17 sati

Na osnovu člana 24. Statuta Golf saveza Bosne i Hercegovine, dana 16.02.2021 godine u prostorijama VF Golf klub na Betaniji, Slatina bb, sa početkom u 17 sati održat će se redovna sjednica Skupštine Golf saveza Bosne i Hercegovine.

Skupštinom će predsjedavati predsjednik Skupštine Asim Omanić. Delegati su dobili Dnevni red a na Skupštini će biti izabran novi Generalni sekretar jer je Nedim Čehajić zbog porodičnih i poslovnih obaveza podnio ostavku. Također će se izabrati i novi član UO iz GK Posušje.

 

 

Share: